Přeskočit navigaci

Custom Developed Portlets

 

Custom Developed Portlets - aplikační náplň WebSphere Portal

Hlavním přínosem dobře implementovaného intranetového řešení je velmi snadná, adresná a rychlá orientace ve vnitropodnikových informacích společnosti, zejména pak snadné a rychlé vyhodnocování denních zpráv, direktiv, nařízení a snadné vyhledávání informací z centrálního elektronického archivu dokumentů, jenž obsahuje dokumentaci potřebnou k zabezpečení obchodních činností společnosti.

 

Právě tyto základní přínosy portálu implementovaného pro vnitropodnikové služby byly realizovány specializovanými portlety vyvinutými společností ITS. Specializované portletové aplikace vytvořené společností ITS vybudované na bázi portletů implementujících standard J2EE JSR 168 dávají možnost jednotlivým uživatelům portálu bez jakékoliv znalosti IT publikovat informace pro další uživatele, čímž je zajištěna možnost aktualizovat obsah portálu na denní bázi přímo koncovými uživateli bez jakékoliv asistence IT specialisty. Portálové aplikace vyvinuté společností ITS jsou vystavěny jako vícejazyčné prostředí, uživatel má možnost kdykoliv přepnout jazykovou mutaci a komunikovat s portálovými aplikacemi ve zvoleném jazyce. Moderní technologie založené na portálových službách odbourávají tradiční formy distribuce informací mezi vedením společnosti a jejími pobočkami a zaměstnanci a nahrazují tak tradiční způsoby distribuce prostřednictvím e-mailu, popř. rozesílání dokumentů v tištěné formě, případně na datových nosičích kurýrní službou. Všechny podnikové zprávy a nařízení jsou publikovány prostřednictvím redakčního systému vytvořeného prostřednictvím specializovaných portletů vyvinutých ITS a to pro vytvoření, editaci a schválení zpráv dle požadavků zákazníka. Jde o portletové aplikace. Redakční systém vyvinutý společností ITS umožňuje vytvářet strukturované zprávy s přílohami, kterými mohou být libovolné dokumenty ve formátech MS Office popř. PDF. Práce se zprávami a přílohami je prováděna pouze prostřednictvím internetového prohlížeče. Jednotlivé zprávy jsou seskupovány do jednotlivých vydání obchodních novin popř. odborných bulletinů, překládány do dalších jazyků a publikovány pro ostatní čtenáře.

 

ITS rovněž vytvořila prostřednictvím vlastních navržených portletů řešení pro elektronický archiv dokumentů potřebných k zabezpečení obchodní činnosti společnosti. Do tohoto archivu jsou ukládány dokumenty rozličných typů (manuály, popisy pracovních postupů, logbooky, prezentace, rutiny atd.). Dokumenty z archivu jsou zpřístupňovány adresně příslušným uživatelským skupinám. Zpřístupnění dokumentů v elektronickém archivu provádí prostřednictvím služeb portálu správce archivu. Specializovaná komponenta portálu, vyvinutá společností ITS, umožňuje sdílet interní nebo externí souborové systémy a dává tak možnost společného zpracování dokumentů nacházejících se v různých částech souborových systémů organizace. Tradiční soubory ve formátech MS Office nebo PDF ukládané v různých místech informačního systému organizace jsou sdíleny uživateli, které definuje správce portálu. Uživatelé mají snadný přístup k informacím včetně možnosti soubory aktualizovat pomocí internetového prohlížeče.


Společnosti ITS, TESCO implementovali úspěšně intranetové řešení

Jako příklad úspěšné implementace komplexního intranetového řešení vystavěného na bází IBM WebSphere Portal lze uvést mezinárodní obchodní řetězec Tesco Stores CR, a.s., který úspěšnou implementací produktu IBM WebSphere Portal vybudoval jednotné komunikační prostředí určené pro sdílení obchodních procedur, dokumentů a informačních toků mezi svojí centrálou a všemi svými pobočkami (hypermarkety a obchodní domy) v České a Slovenské republice.

Intranetový portál dnes hraje klíčovou roli v denním a střednědobém řízení poboček Tesco.

Se systémem denně intenzivně pracují tisíce uživatelů ze 175 poboček v České republice a 100 poboček na Slovensku. Robustní softwarová infrastruktura IBM WebSphere Portal vytváří velmi kvalitní zázemí pro uspokojování požadavků jednotlivých uživatelů, přičemž průměrnýpočet požadavků generovaných uživateli na portál je 50 požadavků za sekundu.

Intranet založený na IBM WebSphere Portal v obchodech Tesco významně nahradil tradiční komunikační prostředky, jimiž byla distribuce tištěných obchodních novin a bulletinů nebo velmi silná komunikace prostřednictvím elektronické pošty.

Náklady na doručení zpráv příslušným uživatelům klesly, čas potřebný k doručení zpráv a informací klesl, uživateli intranetu jsou zpřístupňovány zprávy adresně, čímž dochází ke zkrácení času na jejich prostudování koncovým uživatelem.

Intranet vytvořil ve společnosti Tesco systém, který integruje přístup uživatelů prostřednictvím personifikovaného a personalizovaného uživatelského rozhraní založeného na internetovém prohlížeči k většině vnitropodnikových informací, dokumentů a aplikací.

Instalace WebSphere Portal je provozována na operačním systému Redhat Enterprise Linux, jako databázové úložiště je použita databázová platforma IBM DB2. Celý portálový systém je integrován s podnikovou instalací MS Active Directory, která je využívána pro autentizaci a autorizaci uživatelů. Kompletní instalace včetně databáze a nastavení systému je průběžně zálohována pomocí IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition. S pomocí IBM TSM jsou také navrženy disaster recovery plány, které v případě výpadku či zničení lokality, kde je řešení provozováno, zajistí rychlou obnovu celé instalace v záložní lokalitě.

Běh celého systému je průběžně sledován a optimalizován pro maximální dostupnost a výkon. Jednotlivé aplikační komponenty, ale i celkové chování systému z pohledu uživatele jsou monitorovány integrovanými moduly Tivoli Monitoring. Agenti monitoringu sbírají provozní údaje ze všech komponent portálového řešení – Operační systémy, databáze DB2, WebSphere portal. Pro optimalizaci datového subsystému je použit modul Tivoli Productivity Center, který analyzuje chování disků, sítí SAN a dokonce datový provoz.

Chování portálového systému z pohledu uživatele je sledováno agentem IT Composite Applications Manager for Robotics and Response, který simuluje rutinní činnosti uživatele a sleduje vnější chování transakcí.

Centrální aplikace Tivoli Enterprise Portal integrující výstupy z jednotlivých agentů dává ucelený přehled o úzkých hrdlech, potenciálních problémech v celé infrastruktuře.

Včasná detekce problémů, analýza jejich příčin a centralizovaný pohled maximalizuje plynulost provozu a minimalizuje finančně, časově a kvalifikačně velmi náročnou analýzu lidskými zdroji.

Pro jednotnou správu uživatelů a centralizaci řízení a auditu přístupů jsou využívány IBM technologe Tivoli Identity Manager a Tivoli Access Manager. Identity Manager zajišťuje proces vytváření a správy uživatelů a jejich oprávnění. Tivoli Access Manager automatizuje přihlášení do operačního systému a všech aplikací. Integrací těchto dvou modulů se dosáhne jednotné správy uživatelských oprávnění a řízení přístupu informacím při současném zvýšení komfortu uživatelů. Tímto způsobem mohou být spravováni nejen uživatelé infrastruktury Web-portálu, zálohování a monitoringu, ale poslouží také pro správu uživatel a jejich oprávnění v ostatních uživatelských aplikacích.