Přeskočit navigaci

ISA - ITS Scalable Appliance

ISA - ITS Scalable Appliance

Současný trend v oblasti BigData klade velké nároky na úložný prostor. Mnohdy je velmi obtížné přesněji odhadnout růst celkové kapacity v horizontu několika let. Problém lze řešit škálovatelnou zálohovací appliance od společnosti ITS.

Co Vám přináší?

Přidaná hodnota spočívá v kombinaci clusterového paralelního file-systému GPFS a špičkové zálohovacího a archivačního řešení Tivoli Storage Manageru. Kapacitu i výkon celého řešení je možné škálovat přesně tak, jak rostou požadavky aplikací.

Řešení je postaveno na plně modulárním principu. Díky tomuto konceptu tak může vzniknout ucelené komplexní řešení, které je možné přesně nasadit dle přání a požadavků zákazníka.

• plně modulární a škálovatelná dle Vašich potřeb
• podpora široké škály operačních systémů a aplikačních rozšíření
• komplexní správa dat a datových zdrojů,
• pokrývá požadavky od téměř kontinuálních záloh dat kritických aplikací až po dlouhodobé archívy při zachování cenové vyváženosti 
• centralizovaný dohled nad zálohovacím procesem
• volitelný Archivační modul zabezpečuje odsun méně používaných dat do páskové knihovny
• při každém novém zápisu úložiště automaticky vytváří kopie dat, čímž zajistí jejich vysokou bezpečnost
• data jsou v komprimované a deduplikované podobě a tím dochází k významné úspoře místa
• pro zvýšení bezpečnosti je možné kopie kritických dat uchovávat ve vzdáleném cloudovém úložišti kde mohou být v případě výpadku primární strany obnoveny a zprovozněny. Zároveň je možné testování obnovy bez vlivu na primární provoz.

Další funkce

Řešení je možné kombinovat s volitelnými moduly sloužící k záloze:

• operačních systému
• souborů a adresářů
• virtualizované infrastruktury – VMWare, Hyper-V včetně podpory inkrementálního zálohování
• databází – Oracle, SQL, DB2, Inormix
• poštovných systému – Exchange, Outlook
• ERP SAP

Hlavní komponenty řešení

Předkonfigurovaný TSM Server appliance, dodávaný jako image virtuálního (VMWARE, Hyper-V) nebo fyzického serveru podle přání zákazníka.


Klientský a serverový SW IBM Tivoli v neomezeném rozsahu:
• TSM Extended Edition Server: Enterprise-class backup/restore, archive and disaster recovery server
• TSM Backup/Archive Client: SW pro zálohování dat OS, souborů, imagí disků a virtuálních strojů
• TSM for Virtual Environments: Poskytuje možnosti bleskové obnovy VMWare virtuálů a mountování zálohy jako virtuální disky bez nutnosti obnovy
• TSM for Databases: Moduly pro on-line backup databází DB2, Informix, Oracle a Microsoft SQL
• TSM for ERP: Modul pro integraci s produkty SAP
• TSM for Mail: Moduly pro oNIO line backup databází Lotus Domino and MS Exchange
• TSM for Space Management: Software, který odsouvá obsah neaktivních souborů na NIOStore
• TSM FastBack:  Kontinuální backup a abnova Windows and Linux disků do několika minut (near-instant recovery)
• TSM FastBack for BMR: Automatizovaná obnova virtuálních i fyzických serverů a to i na jiný HW
• TSM FastBack for Exchange: Okamžitá rychlá obnova položek MS Exchange (maily, kontakty, schůzky

Licence IBM General Parallel Filesystem – filesystem GPFS je přímo integrovatelný s ISA a dokáže migrovat obsah nepoužívaných souborů na levnější média, případně na deduplikované, komprimované a geograficky replikované úložiště.

Další poskytované služby

K ISA jsou poskytovány dále služby integrace na aplikace, databáze a souborové systémy v prostředí zákazníka.

Vzdálená správa, dohled a performance monitoring

Integrace: Tivoli Storage Manager je dodáván s modulem do centrály Tivoli Monitoring pro průběžný dohled a reporting.

Monitoring kritickým komponent

ISA je možné dodat s rozšířením o performance monitoring kritických komponent, jako jsou databáze, aplikace, servery atd. Nosným nástrojem je produkt SmartCloud Application Performance Manager.