Přeskočit navigaci

eBDX-GDSN

eBDX-GDSN

Správa rozsáhlých produktových katalogů a jejich datová kvalita je jedním ze základních kamenů pro správné fungování obchodních procesů mezi dodavateli odběrateli. Chyby ve zdrojových datech mohou být způsobeny nedostatečnou aktualizací dat o výrobku nebo jejich nesprávným uvedením, nicméně mohou výrazně zkomplikovat obchodní i logistické procesy. Tyto chyby se špatně napravují, jelikož dodavatel často data uvnitř ERP systému odběratele nevidí, případně má omezené možnosti opravy.

Globální standard GDSN řeší předávání produktových dat mezi dodavateli a odběrateli sítí GDSN prostřednictvím poskytovatelů dat (Data Pool). V současné době se pomocí GDSN vyměňují informace o 4.5 mil. produktech od celkem 22 tis. dodavatelů. Hlavní výhodou využití GDSN je přenesení zodpovědnosti za data na dodavatele a následná úspora nákladů na spravování produktového katalogu u odběratele.

Schéma GDSN

Systém eBDX-GDSN společnosti ITS je určen pro všechny typy příjemců produktových dat pomocí GDSN. Řešení eBDX-GDSN je platformově nezávislé, univerzální, plně konfigurovatelné a bez omezení počtu a výběru poskytovatelů dat (Data Poolu).

Nezávislost na výběru Data Poolu

Hlavní přínosy a přednosti řešení

Hlavními přínosy a přednostmi řešení jsou:
• Plná podpora standardu GDSN
• Možnost aplikace vlastních workflow procesů
• Adaptibilita na formát poskytovaných dat z GDSN  (flat files, EDI, libovolný formát XML, vč. podpory proprietárních standardů)
• Možnost využití standardního EDI pro zasílání produktových dat ( (EDIFACT,EANCOM,X12,...)
• Webový přístup (SSL) pro správu dat na základě uživatelských rolí a jim přiřazených práv, díky čemuž odběratel produktových dat získává plnou kontrolu nad daty
• Vizualizace dat a modifikovatelnost reportů do libovolného formátu XML, PDF, XLS, DOC….
• Integrace s ERP systémem odběratele
• Nezávislost na výběru poskytovatele dat (Data Poolu)
• Platformová nezávislost díky využití JAVA2EE technologie

 

Architektura řešení

Systém eBDX GDSN je vytvořen jako nezávislé řešení s použitím J2EE. Díky tomu lze eBDX-GDSN aplikovat jak na vyspělé technologie (např. Websphere Application Server s podporou High availability clusterového řešení), tak i levnější varianty (např. Apache Tomcat). 
Technologická nezávislost umožňuje aplikovat eBDX-GDSN jako součást e-businessového řešení uživatele, stejně jako samostatnou aplikaci. 

Reference: TESCO Maďarsko

Produkt eBDX-GDSN je v současné době úspěšně implementován ve společnosti TESCO. Základní rysy implementace jsou:

• 5 uživatelských konfigurovatelných rolí pro zadávání a schvalování produktových dat
• Alternativní webový přístup pro dodavatele nezapojené do sítě GDSN
• Výměna celkem 88 produktových atributů přes GDSN
• Využívání maďarského data poolu GS1 Perfect
• Generování 8 typů zpráv zpět do GDSN sítě o synchronizaci, validačních problémech, problémech se špatnou strukturou produktových dat, nekompatibilitě přijatých dat s daty odběratele (převod jednotek apod.) atd.
• Implementace více jak 60ti validačních pravidel dle současných pravidel odběratele na každý produkt
• Výměna dat pomocí standardu AS2 a proprietárního XML formátu
• Správa informací o cca 600.000 produktech
• Podpora speciálních procesů pro různé typy výrobků (Fresh Food, Hard Line)
• Archiv všech produktových změn po dobu několika měsíců včetně speciálních reportů o průběhu workflow.