Přeskočit navigaci

IBM Storwize

Datová úložiště IBM Storwize

IBM Storwize nabízí nejnovější technologie pro ukládání dat, zejména nákladově efektivní nasazení flash technologií, čímž je možno optimalizovat investiční i provozní náklady a zároveň maximalizovat flexibilitu u heterogenních systémů pro ukládání dat. Komprese a další pokročilé funkce, které se snadno nasazují, pomáhají optimalizovat náklady v souvislosti s růstem. Řešení využívají software IBM Spectrum Virtualize, který umožňuje efektivní virtualizaci dat v systémech IBM i non-IBM.

IBM Storwize V5000

Toto vysoce flexibilní virtualizované hybridní řešení pro ukládání dat poskytuje pokročilé funkce, které umožňují organizacím se středním pracovním zatížením zvládnout jakékoliv potřeby spojené s ukládáním dat. Díky flexibilním možnostem licencování a několika hybridním modelům je možné začít s řešením Storwize V5000, které dnes vyhovuje aktuálním datovým potřebám a rozšiřovat v závislosti na tom, jak organizace roste. Dané systémy přináší výhody, jako jsou snadné používání, intuitivní správa, pokročilé technologie pro migrace dat, externí virtualizace i replikace přes IP.

IBM Storwize V7000

Tato výkonnější řada představuje virtualizované úložné systémy třídy Enterprise Class. Lze je využít jako výchozí řešení implementace efektivní infrastruktury pro ukládání dat s výrazně lepšími ekonomickými parametry datového úložiště. Řešení nabízí nejmodernější technologie ukládání dat (virtualizace, komprese v reálném čase, storage clustering, Thin provisioning atd.), a umožňuje tak plně zužitkovat obchodní hodnotu uložených dat. Systémy kromě toho obsahují novou výkonnou hardwarovou platformu schopnou podporovat velké objemy dat generované současnými cloudovými a analytickými aplikacemi.

Další informace naleznete zde:
https://www.ibm.com/cz-cs/it-infrastructure/storage
https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/storage-workload
https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/storage-consolidation