Přeskočit navigaci

Certifikace ISO

Společnost ITS akciová společnost má od roku 2005 zavaden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO, V současné době a platný certifikát ISO 9001:2015 a od roku 2011 má certifikaci pro oblast bezpečnosti informací dle ISO 27001:2013 a od roku 2012 má společnost zaveden systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015.