Přeskočit navigaci

Environmentální politika

Environmentální politika ITS akciová společnost:

Aktivity společnosti ITS jsou zaměřeny především na vývoj a implementaci vlastních programových řešení, komplexní hardwarovou, systémovou a infrastrukturní podporu zákaznických řešení (LAN, SAN, virtualizace) a autorizovaný servis výrobků Lenovo, IBM, od roku 2010 výrobků Apple a od roku 2014 i pokladních systému Toshiba. Vlastní programová řešení společnosti ITS jsou zaměřená na obchodní, ekonomické, výrobní a kancelářské agendy, distribuci, tvorbu a archivaci externích a interních obchodních dokumentů a e-business B2B aplikací. Při realizaci projektů vychází z rozsáhlé znalosti potřeb zákazníků a z dlouhodobého sledování vývoje problematiky technologie procesů a trendů v jejich segmentu trhu. Kromě vývoje aplikačního software dodává ITS téměř celé portfolio produktů IBM, Lenovo a pokladní systémy Toshiba. U většiny těchto produktů zajišťuje záruční i pozáruční servis týmem certifikovaných techniků. Společnost ITS má kromě sídla v Praze své pobočky také v Brně, Teplicích a v Chrudimi.


Ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování a prevence znečištění patří k nejvyšším prioritám ITS akciová společnost.
Vedení společnosti ITS akciová společnost ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku,
v rámci níž se zavazuje:
a) k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se ITS akciová společnost zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
b) k neustálému zlepšování enviromentálního profilu společnosti
c) ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
d) k prevenci znečišťování životního prostředí
e) ke zvyšování povědomí zaměstnanců v v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech poskytovaných služeb, činností a výrobků na životní prostředí
f) k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám
Environmentální politika je součástí příručky systému environmentálního managementu a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.
Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ITS akciová společnost a jsou vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky, cílů a cílových hodnot probíhá minimálně jednou ročně v rámci procesu přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti ITS akciová společnost (popř. operativně, v případě změn ve společnosti, které mají vliv a dopad na životní prostředí)  a je publikována na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 1.10.2014

                                                                                                          
                                                                                                            Lumír Srch