Přeskočit navigaci

ITS uvedla na trh nový produkt DTUBE

14.11.2011
ITS a.s. uvedla na trh vlastní softwarový produkt DTUBE.

Softwarový produkt DTUBE vytvořený společností ITS a.s. vytváří efektivní platformu pro masivní sběr, validace, konsolidace a orchestrace primárních informací plynoucích z nejrozličnějších procesů probíhajících jak uvnitř společnosti na jejích jednotlivých pobočkách tak i vně společnosti s externími subjekty. DTUBE vytváří univerzální aplikační vrstvu zabezpečující automatizaci procesů business to to business (B2B), business to employee (B2E), business to customer (B2C) i business to governement  (B2G). Technologická platforma DTUBE umožňuje vytvářet na základě velmi intuitivního uživatelského rozhraní jednotlivé kolekce dat, které reprezentují množinu primárních informací odpovídající jednotlivým procesům. Na základě jednoduché definice kolekce dat (bez jakékoliv znalosti programování či jiného skriptování) je datová kolekce automaticky prezentována webovými datovými formuláři, automaticky generovanými šablonami XLS prostřednictvím nichž jednotliví uživatelé aplikace (uživatelé na pobočkách společnosti, zástupci externích subjektů společnosti) vkládají a aktualizují primární data produkované procesy společnosti. Systém DTUBE lze provozovat jak v prostředí ITS Cloud tak i v technické infrastruktuře zákazníka.