Přeskočit navigaci

Cloud

Popis cloudu společnosti ITS

Cloudové služby provozované společností ITS jsou založeny na osvědčených technologiích IBM a VMWare a umožňují v rámci služeb veřejného cloudu nabízet služby virtuálních datových center s před alokovanou garantovanou výpočetní kapacitou anebo kapacitou alokovanou zákazníkem na vyžádání (on-demand) a účtovanou zpětně podle skutečného využití. Na vyžádání je možný pronájem výkonu i na IBM Power serverech s operačním systémem AIX nebo IBMi.

Cloudové služby ITS jsou nabízeny ze dvou geograficky oddělených, vzájemně se zálohujících, datových center, která jsou úspěšně provozována již řadu let. Vybavení datových center odpovídá trendům a stále rostoucí požadavkům na chlazení a napájení moderních ICT technologií.

ITS je členem evropského sdružení poskytovatelů Internetu RIPE, je certifikována na ISO 9001, ISO/IEC 27001:2006, ISO 14001 a pravidelně se věnuje plnění všech požadavků zákonných norem a revizí.

Při provozu datových center ITS je kladen důraz především na:

Fyzické zabezpečení
Datová centra (DC) jsou provozována ve speciálním režimu, přítomnost osob je možná vždy pouze s doprovodem, stejně tak připojení zákaznické infrastruktury podléhá supervizi správce DC.

Napájení
Primární datové centrum je připojeno k veřejné elektrické síti trojicí 22kV transformátorů a dvou zakruhovaných přívodů elektrické energie. o Zálohování přívodu elektrické energie je zajištěno pomocí dvojice motorgenerátorů. o Zajištění nepřetržitého napájení ICT technologie je vyřešeno paralelním zapojením UPS EATON a SOCOMEC, v obou případech v režimu N+1.

Požární bezpečnost
Celý prostor datového centra je v případě požáru automaticky naplněn inertním plynem, který zabrání dalšímu šíření ohně a stávající oheň uhasí. o Kromě standardních detektorů kouře je instalován laserový detektor, který aktivně nasává vzduch v různých místech datacentra (typicky u výdechu teplého vzduchu z racků) a je schopen detekovat požár dříve, než se rozhoří plamenem.

Klimatizace
Klimatizace jsou konfigurovány v režimu N+1, prostor datového centra je zaplavován chladným vzduchem, který je nasáván servery. Teplý vzduch je odsáván do aktivního stropu.

Konektivita
ITS je partnerem klíčových telekomunikačních operátorů, provozuje vlastní autonomní systém a BGP propagaci do sítě Internet. Je tak zajištěna optimální komunikační dostupnost a zálohování pro případ výpadku datového okruhu. Poskytovány jsou služby v adresních rozsazích IPv4 a IPv6.

Použité technologie

ITS cloud je postaven na osvědčených technologiích IBM a VMWare a umožňuje v rámci služeb veřejného cloudu nabízet služby virtuálních datových center s před alokovanou garantovanou výpočetní kapacitou anebo kapacitou alokovanou zákazníkem na vyžádání (on-demand) a účtovanou zpětně podle skutečného využití.

Technologie cloudové infrastruktury a správy poskytují efektivitu, pružnost a rozšiřitelnost. Současně také nabízí společnou platformu, společnou správu a společné zabezpečení pro prostředí IaaS (infrastruktura jako služba).

Základ cloudové infrastruktury VMware tvoří sada produktů vCloud, která se osvědčila v těch nejnáročnějších prostředích IT a je základem datového centra definovaného softwarem.

Služby vCloud jsou postavené na virtualizační platformě VMware vSphere®, která je technologickým leaderem v této oblasti a šetří čas a prostředky firmám, které přechází na technologii cloud computingu v postpočítačové době.

Zákaznické virtuální datové centrum umožňuje vytvářet virtuální sady serverů, které mohou být umístěny v primárním nebo záložním datovém centru. Technologie umožní jejich bezpečné propojení a v případě potřeby přístup do sítě Internet. Jednotlivé aplikace mohou být konfigurovány do společných nebo oddělených sítí, bezpečnostních zón. Veškerá nastavení a konfigurace probíhají zákaznickým způsobem, IT oddělení zákazníka neztrácí kontrolu nad svým IT prostředím, privátní virtuální datové centrum je plně propojeno se zákaznickou infrastrukturou.

Samozřejmostí je zajištění vysoké dostupnosti prostředí, kde všechny komponenty jsou stavěny jako N+1 a nebo N+N. Jen tak je možné garantovat roční dostupnost služeb (SLA) ve výši minimálně 99,95%.

Zajištění a zabezpečení komunikace z virtuálního datového centra k zákazníkovi anebo do Internetu zajišťují zákaznické brány (edge gateways), které nabízí služby firewallu, NAT, síťového load-balancingu a konečně i VPN, která umožňuje připojení celé sítě anebo jednotlivých klientských počítačů.

Mimo tyto služby je možné konfigurovat online replikaci virtuálních serverů z primární do záložní lokality (a naopak), která umožní ještě dále navyšovat dostupnost služeb. V případě výpadku primární lokality je takto možné spustit server / aplikaci v záložní lokalitě. Na úrovni virtuálních serverů je takto možné definovat DR / BCP plány.

Pro archivaci a zálohy zákaznických dat je možné využít pokročilý zálohovací software IBM Tivoli Storage manager. Deduplikované a komprimované zálohy jsou ukládány na oddělená média v záložní lokalitě nebo mohou být současně replikovány i zpět do primární lokality. Je možno využít také rozšíření pro Microsoft Exchange, databáze Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 a Informix, nebo SAP, které přispějí ke komfortní správě a rychlé obnově vašich dat.

Prostředí ITS cloud je 24x7 funkčně monitorováno a každá odchylka od ustáleného stavu je neprodleně prověřována operátory.

Paralelně s funkčním monitoringem je provozován i kapacitní monitoring, který dokáže predikovat přetížení každé jednotlivé části technologie a umožní tak včas zajistit nápravu – dříve, než by došlo ke kritické situaci.

Pronájem výpočetního výkonu

Nabízíme pronájem výpočetního výkonu jako službu na námi provozovaném IaaS cloudu od společnosti VMWare.

ITS Cloud je postaven na plně redundantních technologiích IBM PureFlex s high-performance diskovými poli IBM DS3700. Síťová infrastruktura je provozována na prvcích od společnosti Cisco. Síť ITS je napojena na čtyři nezávislé poskytovatele internetového připojení.

Zákazník získává do své správy virtuální Datové centrum, kde si může definovat sítě, virtuální servery a jejich síťové zabezpečení.

Zpětné účtování a rozpočítávání nákladů je možné díky technologii Chargeback, kde jsou reálně v čase zaznamenávány hodnoty využití paměti, procesorů a disků a dle využití je stanovena cena vycházející z ceníku uvedeného dále. Podle těchto hodnot je následně zpětně měsíčně stanovena účtovaná cena – zákazník platí tedy jen za skutečně spotřebovanou kapacitu. Pokud pronajatý virtuální server poběží v měsíci dva dny, budou za spotřebu paměti a CPU účtovány jen tyto dva dny!

Propojení zákazníka a virtuálního datového centra pomocí VPN

Mimo možnosti využití dedikovaného optického anebo rádiového okruhu je možné VPN připojení ukončené přímo na dedikované Edge gateway v zákaznickém Virtuálním datacentru. Veškerá komunikace v rámci síťové infrastruktury zůstává šifrována. V rámci zákaznického Virtuálního datacentra je síťová topologie tvořena pomocí technologie vxlan, která umožní síťovou komunikace bezpečně rozprostřít mezi primární i záložní fyzická datacentra.

Zálohování

V rámci služeb ITS cloudu je nabízeno zálohování pomocí nástrojů rodiny IBM Tivoli Storage manager, které umožňují dlouhodobé uchovávání dat a konsistentní aplikační zálohu.

Pro Windows servery bývá nejvhodnějším řešením IBM Tivoli Storage manager Fastback, jeho vlastnosti a funkcionality jsou uvedeny v příloze této nabídky.

Dle komplexnosti žádaných služeb je možné využít jednu z variant z tabulky níže. Zálohovat je možné kdykoli a stejně tak data obnovovat. Zálohy i obnova jsou plně v režii zákazníka Virtuálního data centra.

Testování obnovy serverů

Servery zálohované pomocí TSM FastBack mohou být obnoveny pomocí BRM (Bare machine recovery) technologie TSM FastBack do vašeho anebo testovacího Virtuálního datacentra v záložní lokalitě. Testování lze provádět zákaznicky anebo s pomocí administrátorů cloudu.

Podpora

Podpora na služby cloudu je poskytována v režimu 24x7.

Pronájem licencí třetí strany

Mimo infrastrukturních služeb cloudu je další doplňkovou službu měsíční pronájem Microsoft licencí případně licencí dalších výrobců. Ceny základních produktů jsou uvedeny na http://www.its.cz/files/cloud-psw.pdf

Migrace serverů

Doplňkovou služnou je migrace serverů, která je prováděna nejvhodnějším způsobem vzhledem k infrastrukturním možnostem zákazníka (online migrace, převoz dat). Migraci 1:1 nelze u serverů sice 100% garantovat, ale vždy je vynaloženo maximální úsilí, aby byly servery úspěšně migrovány. Součástí migrace serverů může být i implementace zálohování v cloudovém prostředí.